Home / EMDR

EMDR

Wat is EMDR?

EMDR staat letterlijk voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Een vertaling hiervan is het terugdringen van klachten door middel van oogbewegingen en het herverwerken van de trauma. Het is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van wat er zich eerder heeft afgespeeld. Soms heeft het met de tijd in de kinderjaren te maken, en soms met gebeurtenissen van latere momenten. Het gaat in beide gevallen om een ervaring die niet of niet goed is verwerkt en waarvan vroeg of laat de gevolgen daarvan tot uiting komen.

Een eerste versie van EMDR werd in 1989 beschreven door de ontwikkelaarster ervan, de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro.

In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode waar verschillende protocollen uit zijn voortgevloeid.
EMDR is een interactieve methode waarbij inlevingsvermogen en kennis van zaken van de therapeut van cruciaal belang zijn.

Mijn inlevingsvermogen heb ik in het leven zelf ontwikkeld en mijn kennis van EMDR hou ik bij door met EMDR bezig te zijn in de praktijk en door elk jaar bijscholing te volgen bij het opleidingsinstituut waar ik mijn EMDR opleiding heb afgerond en het afronden van mijn studie psychopathologie.

Praktijk Lemnisca biedt EMDR aan als de lichaamsgerichte sessies aanleiding geven dat dit een aanvulling op de behandeling kan zijn!

Hoe werkt EMDR?

Hoe EMDR precies werkt, is nog onduidelijk. Een mogelijke verklaring voor de effecten van EMDR is dat de procedure leidt tot versnelde informatieverwerking. Het is denkbaar dat de combinatie van het sterk denken aan de traumatische gebeurtenis en de aandacht voor de verschillende afleidende stimulus ervoor zorgen dat het natuurlijke verwerkingssysteem wordt gestimuleerd. Toekomstig onderzoek zal uit moeten maken hoe de waargenomen effecten kunnen worden verklaard.

Waarvoor is EMDR bedoeld?

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Maar je hoeft bij wijze van spreken niet ontvoerd te zijn geweest om daar iets van over te houden. Het kan iets heel subtiels zijn iets wat niemand op dat moment in de gaten heeft, maar wat bij iemand nu net de gevoelige snaar raakt of wat bij iemand op die manier binnenkomt wat niemand had kunnen voorzien.

Bij een groot deel van degenen die iets ingrijpends hebben meegemaakt wordt deze ervaring onbewust verwerkt.

Stress

Hetzij door dromen of door de tijd die ervaringen met zich mee kunnen brengen die helend kunnen zijn. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Dit heeft o.a te maken met de intensiteit van de ervaring en met de draagkracht en de draaglast van de persoon in kwestie

Kinderen zijn een geval apart. De hersenen van kinderen zijn onvoldoende ontwikkeld waardoor soms bepaalde ervaringen niet goed verwerkt kunnen vworden. Het relativeringsvermogen van een kind is nog in ontwikkeling en het leggen van verbanden werkt bij kinderen heel anders dan bij het volwassen brein.

Het lichaam heeft het vermogen om ervaringen op te slaan zodat men door kan blijven functioneren. Dit is een overlevingsmechanisme dat heel efficiënt werkt. Het geval is dat je vaak na verloop van tijd, als het “gevaar” al lang en breed geweken is last krijgt van de opgeslagen ervaring.

De toepassingen van EMDR hebben de afgelopen jaren laten zien dat het mogelijk is om buiten PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom) dat er een grote verscheidenheid aan psychische aandoeningen en klachten te behandelen zijn die o.a. gepaard gaan met vermijdingsgedrag, somberheid en/of gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid.

Uitgangspunt is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meerdere ervaringen die niet verwerkt zijn waardoor ze dusdanige sporen nalaten waar de persoon er nu nog last van heeft. Dit kan o.a. te maken hebben met concrete ervaringen al dan niet in de herinnering als mede met fysieke of emotionele verwaarlozing of beschamende pest of verlieservaringen.

De belangrijkste insteek voor de behandeling is de cliënt te helpen deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.
Iedereen heeft in bepaalde mate te kampen met bewuste of onbewuste angsten. Dit is te merken aan het soms geen controle hebben over pleasend, rebellerend of ontwijkend gedrag in bepaalde situaties. Er kan gesteld worden dat alle buitenproportionele reacties te maken hebben met het kindbewustzijn.
EMDR kan een aangename hulp zijn voor het verwerken van trauma’s. Het is een zachte behandelmethode ook voor die dagelijks terugkerende patronen.

Werkt EMDR?

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. EMDR is een kortdurende therapievorm. Als het gaat om een trauma na een eenmalige ingrijpende gebeurtenis, dan zijn mensen vaak na enkele zittingen in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken.

Hoe weet je of EMDR kan worden toegepast?

In het begin van de EMDR-therapie zal er uitgebreid aandacht worden besteed om mogelijke oorzaken en achtergronden van de klachten te achterhalen. Hieruit zal blijken of EMDR op dat moment noodzakelijk of nodig is. Daarnaast wordt er een taxatie gemaakt van een aantal individuele kenmerken waaronder de persoonlijke draagkracht en de last die men van de klachten ondervindt. De draagkracht dient groter te zijn dan de draaglast. Uit de taxatie zal blijken of een gerichte traumabehandeling met EMDR ingezet kan worden.

Welke voorbereidingen zijn nodig?

EMDR werkt vaak snel. Daarnaast kan het ook een intensieve therapie zijn. Voorgeschiedenis en relevante omstandigheden zijn daarbij helpend. Een voorgeschiedenis heeft iedereen, maar relevante omstandigheden zijn niet altijd voor de hand liggend. Een anamnese, die tot stand komt door dat ik u gerichte vragen stel, kan daar betekenis aan geven.

Hoe gaat EMDR in zijn werk?

Met het afnemen van een uitgebreide anamnese zien we of of EMDR veilig toegepast kan worden en of de draagkracht groot genoeg is voor de draaglast.
Als dit het geval is dan checken we of hetgeen wat ingebracht wordt nog steeds als naar wordt ervaren. Op de schaal van 0 tot 10 zou dit dan minstens ’n score dienen te hebben van een 7. Mocht dit niet het geval zijn dan is er eerst iets anders nodig voordat we verder kunnen. Als dit niet nodig is of voltooid is dan kunnen we beginnen.
Ik vraag je aan de gebeurtenis terug te denken inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en/of gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. Vervolgens vraag ik dan de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. en nu in combinatie met een afleidende stimulus. Dit kan op visueel, auditief of op genetisch gebied zijn. Hierbij gaat het respectievelijk om series (sets) oogbewegingen, door het volgen van mijn hand die ik voor je gezicht heen en weer beweeg, series tikjes die via een koptelefoon afwisselend links en rechts worden aangeboden of om series klopjes die in het gebied bij de knieën worden gegeven. Ik vraag je vervolgens wat er op je netvlies, je gedachten en/of in je gevoel naar boven komt. De EMDR-procedure brengt doorgaans een stroom van beelden, gedachten en/of gevoelens op gang en soms ook lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. De cliënt wordt na elke set gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er weer een nieuwe set volgt.

Wat zijn de te verwachten effecten?

De sets zullen er langzamerhand toe leiden dat herinnering haar kracht en haar emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de al dan niet schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon.

Zijn er ook nadelen?

Na afloop van een EMDR-sessie kunnen de effecten nog even doorwerken en dat is goed. Dit kan bij sommige gevallen de cliënt het idee geven even de regie kwijt te zijn, bijvoorbeeld als er nieuwe beelden of gevoelens naar boven komen. Vaak is het dan een geruststelling te weten dat dit in de regel niet langer dan drie dagen aanhoudt. Daarna is er als het ware een nieuw evenwicht ontstaan. Het is aan te bevelen een dagboekje bij te houden en op te schrijven wat er naar boven komt. Deze dingen kunnen dan in de volgende zitting besproken worden. Ook is het aan te raden om een vertrouwd iemand in de omgeving te informeren over dat je EMDR therapie bent aan gegaan en af te spreken dat je met die persoon contact kunt hebben als je daar behoefte aan hebt. Ook maken wij samen afspraken over hoe je mij kunt bereiken als dat nodig is.

Afspraak maken?

Praktijk Lemnisca