Home / Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst).

Uw dossier kan aantekeningen bevatten over:
– waarvoor u zich hebt aangemeld bij Praktijk Lemnisca
– uw lichamelijke en/of geestelijke gezondheid
– de behandelmethode die wordt toegepast
– hoe u op een bepaalde behandeling reageert
– voor de behandeling relevante en noodzakelijke gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen elders, gegevens die u mij heeft aangereikt of waarvoor u mij expliciet toestemming hebt gegeven deze op te vragen bij een andere zorgverlener waar u contact mee hebt of hebt gehad.

Het zoveel mogelijk waarborgen van uw privacy gebeurd o.a. doordat bij Praktijk Lemnisca zorgvuldig omgegaan wordt met uw persoonlijke en medische gegevens en er voor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandeld therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht waarvoor ik de eed heb afgelegd (beroepsgeheim)

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog gebruikt worden:

  • Om op uw verzoek of expliciete toestemming, andere zorgverleners te informeren.
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële  administratie, zodat mijn accountant, waar ik een verwerkingsovereenkomst mee heb, belastingaangifte kan doen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden om te kunnen declareren. Het zijn die gegevens die u aan mij verstrekt hebt. Het zijn persoonsgegevens:

  • naam, adres en woonplaats
  • geboortedatum
  • naam en relatienummer ziektekostenverzekering
  • datum van de behandeling
  • naam van de behandeling met de desbetreffende prestatiecode
  • kosten van het consult

Afspraak maken?

Praktijk Lemnisca